Financiën

Financiering

De activiteiten van de stichting worden voornamelijk gefinancierd met inkomsten uit fondsenwervingsacties, erfstellingen, legaten, schenkingen en vermogens-opbrengsten.

 

Bezoldiging

De bestuursleden van de NRA ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden ten behoeve van de NRA.


ANBI

Vanaf 1-1-2008 zijn giften aan goede doelen instellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als deze instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (anbi). De belastingdienst heeft aangegeven dat de NRA onder deze regeling valt. Klik hier voor meer informatie over ANBI.


Jaarverslagen

Bekijk en download hier onze jaarverslagen: