Hoogleraar Reclassering

CBF Logo voor erkend goed doel

Hoogleraar Reclassering


In 2007 heeft de Nationale Reclasserings Actie (NRA) initiatief genomen om de mogelijkheid tot het instellen van een Bijzondere Leerstoel Reclassering te onderzoeken. De NRA werd hierin gesteund door de Reclassering Nederland, de Reclassering van het Leger des Heils en de Verslavingsreclassering GGZ.

De overwegingen voor het instellen van een leerstoel Reclassering zijn primair gelegen in de slechte kennis-infrastructuur wat betreft het werk van de reclassering. De kerntaken van de reclassering (onderzoek & advies, toezicht en uitvoering van taakstraffen) zijn de afgelopen decennia in Nederland in volume sterk toegenomen, maar hebben tegelijkertijd slechts beperkte onderzoeksaandacht gekregen.

De effecten van taakstraffen, maar ook die van (verplicht) reclasseringstoezicht in het kader van voorwaardelijke veroordelingen en voorwaardelijke invrijheidsstellingen, in termen van recidive, maatschappelijke reïntegratie en persoonlijk welbevinden, zijn niet bekend. Hetzelfde geldt overigens voor de vrijheidsstraf; anders dan in veel andere Westerse landen zijn er weinig studies naar de gevolgen van straffen.

Met het instellen van een leerstoel Reclassering wil de NRA hierin verandering brengen, zodat er structureel en systematisch fundamentele wetenschappelijke aandacht kan worden gegeven aan deze problematiek. 

Op donderdag 25 juni 2009 is prof. dr. Van der Laan formeel van start gegaan als bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam.