Ondersteunde projecten

CBF Logo voor erkend goed doel

Een voorbeeld van organisaties en projecten die steun ontvingen van de NRA: 

Gevangenenzorg Nederland
project: “Gebaande Wegen”
Gevangenenzorg Nederland is officieel erkend door het Ministerie van Justitie en heeft bezoekmogelijkheid in elke gevangenis in Nederland. De organisatie heeft diverse diaconale zorg- en integratieprojecten voor gevangenen en hun familie. Een landelijk netwerk van bijna 300 vrijwilligers brengt jaarlijks ongeveer 2.000 bezoeken. Het werk is vooral mogelijk door giften van kerken, particulieren, kerken, bedrijven en fondsen.

website: Gevangenenzorg Nederland


Bureau Buitenland & Buitenlandse Betrekkingen
Kerstgift

Al bijna 30 jaar verzorgt  Bureau Buitenland van Reclassering Nederland, in nauwe samenwerking met het ministerie van Buitenlandse zaken en  300 reclasseringsvrijwilligers, de begeleiding van in het buitenland gedetineerde Nederlanders. Met name degenen die gedetineerd zijn in Afrikaanse -, Aziatische – en Zuid Amerikaanse landen, verblijven daar naar westerse maatstaven erg lang en onder zeer slechte  omstandigheden. Door een bijdrage van de NRA is BB&BB in staat gesteld om de Kerstdagen voor de mensen die in deze omstandigheden verkeren in materieel en humanitair opzicht ‘wat op te fleuren’ met een gift van € 20,-.

website: Bureau Buitenland


Leger des Heils
Caring dads
Huiselijk geweld is een veel voorkomende en ontwrichtende vorm van geweld, zowel in ons land als internationaal. Wanneer er kinderen in het gezin aanwezig zijn die getuigen zijn van partnergeweld en/of zelf slachtoffer worden van kindermishandeling, kunnen de gevolgen van dit geweld verstrekkend zijn en over generaties voortdurend. Tot op heden wordt in Nederland geen specifieke aandacht geschonken aan de positie van mishandelende mannen in hun hoedanigheid als vader. In Canada is sinds 2004 het programma Caring Dads ontwikkeld dat hierin voorziet.Dit programma wordt ondertussen op grotere schaal in diverse landen in Europa gebruikt en zal nu ook worden aangepast aan de Nederlandse situatie.

website: Caringdads
             Leger des heilsDefence for Children

MediaWise
Defence for Children is een internationale en onafhankelijke organisatie die wereldwijd opkomt voor de rechten van kinderen. Zij bieden individuele rechtshulp aan kinderen, doet onderzoek naar de naleving van kinderrechten in wetgeving, beleid en praktijk en voert lobby ter verbetering van de implementatie van kinderrechten. Defence for Children geeft daarnaast training en voorlichting over de inhoud en betekenis van kinderrechten aan kinderen en jongeren, professionals en andere volwassenen. De methode MediaWise biedt samen met de jeugdzorgPIusinstellingen en justitiële jeugdinrichtingen jongeren, aansluitend op het onderwijs- en vrijetijdsprogramma, een leeromgeving en een platform waar zij de 21st Century SkilIs leren die zij in de moderne samenleving nodig hebben. 21st Century Skills omvatten de kennis, vaardigheden en kwalificaties die jongeren moeten bezitten om bij te kunnen gaan dragen aan de kennismaatschappij. Dit zijn samenwerkings- en communicatievaardigheden, presentatietechnieken, ICT-vaardigheden, waaronder omgaan met nieuwe media, sociale en/of culturele vaardigheden waaronder burgerschapsvaardigheden, kennis van rechten en plichten, creativiteit, het vermogen om kritisch na te denken en het vermogen om problemen op te lossen.

website: Defence for Children


Stichting Restorative Justice Nederland 
Safeguarding Victims, Empowering professionals
De stichting Restorative Justice Nederland (RJN) is het innovatie- en kenniscentrum voor herstelrecht en herstelgericht werken. Zij richt zich op het strafrecht en op andere gebieden waar herstelgericht werken meerwaarde heeft. RJN is partner in een meerjarig Europees project getiteld Restorative Justice in Europe: Safeguarding Victims and Empowering Professionals. Het Nederlandse deel van dit Europese project, dat wordt uitgevoerd door RJN, richt zich op het onderwerp herstelgerichte detentie, met name voor jeugdige justitiabelen en hun slachtoffers. Het vergroten van het slachtofferbewustzijn bij zowel jeugdige gedetineerden als bij gevangenispersoneel, medewerkers van de (jeugd)reclassering en andere betrokken professionals staat hierbij centraal, evenals het zoveel mogelijk herstellen van de relatie tussen gedetineerden en hun slachtoffers.

website: Restorative Justice Nederland